Bažantnice – naše odvolání proti rozhodnutí Města

Odvolání spolku Robina proti rozhodnutí Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování, které v celém rozsahu souhlasí s navrženým projektem kácení v bažantnici (dle tradice Veselanů „spodní park“). Odvolání jsme podali 14. září 2018. Odvoláváme se 1. proti plánovanému rozsahu vykácených dřevin a proti charakteru výběru stromů, určených ke skácení, které […]

Pokračovat ve čtení...

„Revitalizace” Bažantnice v Zámeckém parku

Veselané, radujte se! Je tu Revitalizace Bažantnice! Služby města spolu s vedením Městského úřadu ve Veselí nad Moravou připravili projekt „Revitalizace Bažantnice“. Což je tzv. spodní park. Je součástí registrovaného významného krajinného prvku, a spolu se zámeckým parkem a zámeckou zahradou je součástí městské památkové zóny a nemovitou kulturní památkou. Celý komplex parku, včetně divoké […]

Pokračovat ve čtení...

Enviromentální žal

V srpnu 2017 jsem si přečetla v příloze deníku Práva rozhovor s profesorkou Hanou Librovou, bioložkou, socioložkou a environmentalistkou*. Zaujal mě, založila jsem si ho, odložila… Téměř denně se k jeho obsahu musím ale vracet. Denně se totiž setkávám s projevy toho, o čem paní profesorka píše: Enviromentální žal je odborně popsán, je to psychiatrická diagnóza… […] Zahraniční […]

Pokračovat ve čtení...

Borovice v ulici Kollárova

Naše úsilí zabránit podle nás zbytečnému pokácení borovice v ulici Kollárova pokračuje. Tady je náš dopis městu, ze kterého vy – veselská veřejnost – můžete vyčíst současný stav věci: Městský úřad Veselí nad Moravou odbor životního prostředí a územního plánování tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou. 26. 2. 2018   Vyjádření nesouhlasu s kácením borovice […]

Pokračovat ve čtení...

Panský dvůr v několika dějstvích

Těší nás zájem občanů o stromy. Seznámíme vás s „dílčím úspěchem“ spolku Robinia. A zároveň s tím, jak je těžké, někdy až neschůdné, zachránit strom. Veselané znají moruši u Panského dvora. Všimněte si, jak PD vypadal před rekonstrukcí v r. 2012. Zdobily ho 3 kaštany, které byly pokáceny. Moruši se tenkrát podařilo našemu spolku (občanskému sdružení) zachránit. […]

Pokračovat ve čtení...

Ořezávání porostu kolem Svodnice

Ořezávání porostu kolem Svodnice 7. 2. 2017 jsme předložili Odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu ve Veselí nad Moravou podnět k prošetření, týkající se ořezu stromů a vyřezávání křoví v porostu kolem toku Svodnice. Jde o pás porostu od 1. po 2.  příční biokoridor mezi Veselím a Blatnicí, na jižním břehu Svodnice. (Viz […]

Pokračovat ve čtení...

Odpadkové koše

9. 1. 2017 jsme odeslali na kompetentní místa (na MěÚ odbor majetku a investic, na odbor životního prostředí a na Služby města Veselí) tuto žádost s následujícím textem: Žádost o instalování odpadkových košů. Ve Veselí nad Moravou naprosto chybí odpadkové koše v řadových městských zástavbách rodinných domů. Např. dlouhý řádek domů ulice Padělek – Břestek […]

Pokračovat ve čtení...

Cyklostezka u Sokolovny – kácení 12 stromů

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Brno Žerotínovo náměstí 3/5 prostřednictvím Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování Masarykova 119, Veselí nad Mor.   Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení 12 kusů stromů na pozemku p.č. KN 3624/271 v k.ú.Veselí-Předměstí Občanské sdružení Robinia, jako účastník daného řízení, se v řádné […]

Pokračovat ve čtení...

Revitalizace zámeckého parku z pohledu občanského sdružení

V roce 2009 vznikl projekt Úpravy vegetační složky zámeckého parku Veselí nad Moravou, 1.etapa. Zpracovatelem projektu se stala firma DHV ČR s.r.o., Sokolovská 100/94 Praha 8, zodpovědný projektant RNDr. Milan Svoboda. Projekt byl zpracován jako součást žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí od Evropských strukturálních fondů. Hodnota revitalizace parku byla dle MěÚ Veselí 8.140.274 Kč. Ve […]

Pokračovat ve čtení...