Proč Robinia a jak vzniklo stejnojmenné občanské sdružení (spolek)?

Zárodek obč. sdružení Robinia ve Veselí nad Moravou vznikl na jaře 2012 šokem. Šokem některých občanů nad vykáceným parkem, odkud zmizelo okolo 380 stromů, většinou zdravých, vzrostlých, užitečných. Víme, že stromový porost musí být obnovován, že staré , nemocné a životu nebezpečné stromy musí ustoupit nové výsadbě. To je koloběh života. K pochopení není ovšem jednorázový, hekticky provedený masakr stromů, který bude nahrazen pouze 180  mladými stromky.  Padly stromy zdravé  a odhalily ostudu města, zchátralý zámek, přičemž byly ponechány stromy poškozené, napadené a očividně nemocné, které byly v projektu revitalizace parku reservovány pro ptactvo a brouky. Už od začátku bylo jasné, že tyto stromy budou muset být také brzo odstraněny. Projekt revitalizace se realizuje v krátké době 3 let, ačkoliv obnova tak unikátní přírodní památky by si vyžadovala desetiletí.

Instituce odpovědné za proměnu parku nepočítají s veřejným míněním. Poskytly jen neúplné, nejasné a vágní informace, z nichž nebylo možno  vyčíst budoucnost zámeckého parku a Bažantnice.  Občané města mlčeli a mlčí – a to usnadňuje  práci „orgánům“, bohužel i organizacím, zřízeným na ochranu životního prostředí.  Veřejnost se probírá opožděně, opravdu až po šoku, protože důvěřovala odborníkům a ochráncům.  Ovšem ve hře jsou peníze – dotace z EU – a kde je tlak financí, tam nelze důvěřovat. Na všech stupních řízení dochází k nehospodárnému nakládání s  veřejnými prostředky a dotacemi. Otřesným příkladem je nedávná  nákladná revitalizace meandru  řeky Moravy, kde se utopily miliony a přitom nynější stav se podobá smetišti v pustině, kde  nově vysazené stromy, o něž se následně nepečovalo, z větší části odumřely.  Nikoho to nezajímá.

A proč název ROBINIA? Robinia znamená trnovník, akát, jejichž až na vyjímky zdravá řada, tvořící bariéru mezi parkem a frekventovanou silnicí, byla vykácena, protože v dnešní době je akát považován za rostlinu nežádoucí, agresivní, ačkoliv generace našich předků i okolních stromů spolu žily v souladu.ˇJsme přesvědčení, že člověk  zanedbání trpělivé péče o stromy  přenáší na stromy samotné . Tak byla řada kvalitních stromů označena za nevhodné pro zdejší prostředí, ačkoliv bychom  my, obyvatelé Moravské Sahary, měli býti vděčni za každý strom dávající stín a zadržující vláhu.  Za ryze účelové považujeme „kádrování“ a selekci stromů, zejména jehličnanů, označování stromů za zdraví škodlivé, i když původy alergií a jiných neduhů si zaviňuje  člověk sám svým přístupem a vyvyšováním se nad přírodu.  Trnovník, trnová koruna je symbol utrpení – v našem případě často zbytečného utrpení stromů. Proto Robinia.

Proto se také několik občanů sdružilo pod tímto názvem a získalo ze zákona právo účastnit se jednání o záměrech úřadů a institucí ve věcech ochrany především stromů a zeleně, ale i městských památek, aby veselští občané nemuseli v budoucnosti znovu zažít  šok. Od toho jarního otřesu už sdružení zorganizovalo petici občanů,prošlo registrací a ustavující schůzí, iniciovalo několik jednání se zástupci MěÚ a s Technickými službami  města, předložilo své názory formou článků do regionálního tisku, o situaci ve městě se několika relacemi zajímaly i televizní stanice ČT a Prima.

Občanské sdružení Robinia uvítá ohlasy, názory, připomínky, podněty veřejnosti. Je načase procitnout z letargie, nenadávat a brblat po straně, přestat se bát  a využít svých práv občanů zasahovat konstruktivně do věcí veřejných. Bez  občanských sdružení, která tvoří zpětnou vazbu ve směru ke správním orgánům,  nemůže být  demokracie plnohodnotná.

Publikování 7. 7. 2012, autor: Věra Heidlerová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotky parku před revitalizací:

Mohlo by vás zajímat...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *