Cyklostezka u Sokolovny – kácení 12 stromů

Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor životního prostředí,
Brno Žerotínovo náměstí 3/5
prostřednictvím Městského úřadu Veselí nad Moravou,
odbor životního prostředí a územního plánování
Masarykova 119, Veselí nad Mor.

 

Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení 12 kusů stromů na pozemku p.č. KN 3624/271 v k.ú.Veselí-Předměstí

Občanské sdružení Robinia, jako účastník daného řízení, se v řádné 15denní lhůtě odvolává proti rozhodnutí MěÚ Veselí nad Moravou, odboru ŽPÚP, ze dne 11. 12. 2012, č.j. MVNM/38497/2012,

a to proti bodu II: povolení vykácení 12 kusů stromů z důvodu stavby cyklostezky,

a proti bodu III: provedení náhradní výsadby v počtu 24 kusů ovocných dřevin (což navazuje na bod II).

Požadavek kácení těchto dřevin je v zájmu plánované stavby s názvem „Město Veselí nad Moravou, cyklostezka a chodník ulice Tyršova-přejezd Zarazice, úsek I.“.

V průběhu šetření 15. 11. 2012 (s účastí i o.s. Robinie) bylo v závěrečném shrnutí pracovníků odboru ŽPÚP konstatováno, že „alej stromů má vysoký funkční a estetický význam, tvoří stromořadí, jež v těchto místech bezprostředně navazuje na park, …park je směrem k silnici uzavřen linií stromů, která se opakuje na druhé straně silnice (v místech, kde má probíhat kácení)“.

1. Musíme se ohradit proti této zavádějící nepřesnosti: alej stromů v parku, naproti zmiňovanému stromořadí, byla téměř vykácena v rámci tzv revitalizace, která obnášela smýcení téměř 400 stromů (údaje zní 380 ks.) v zámecké zahradě a v zámeckém parku během prosince 2010 a ledna 2011.

V aleji parku, podél  této skutečně velmi frekventované silnice, zůstalo několik solitérů, které uchránilo jejich stáří a zetlelost, (jako dřeviny významné z hlediska ochrany přírody, hlavně jako domov vzácných brouků).

Takže stromořadí, které má být vykáceno, je podél silnice v současné době jediné, které je tvořené vitálními vzrostlými stromy.  Plocha parku je směrem k silnici dosti otevřená.

Domníváme se proto, že stromořadí podél silnice a plotu Sokolovny má o to větší význam   estetický i funkční: jako zdroj kyslíku, lapač zplodin, větrolam, v létě místo chládku, stanoviště, případně hnízdiště, ptáků.

Vykácená alej vzrostlých stromů v parku je sice podsazená mladými lipkami, bude ale trvat několik desítek let, než se stanou „plně funkčními“ z hlediska výš uvedených hodnot.

2. Vybudování cyklostezky dle projektu ( s vykácením všech stromů v dané lokalitě, snížení a vyrovnání terénu, 3m travnatý pás oddělující silnici od společného pásu 3 m cyklostezka+1,5 m chodník u plotu Sokolovny), neřeší zvýšení bezpečnosti pohybu cyklistů ve trase Zarazice (přejezd) – Sokolovna.   V tomto úseku se totiž nachází celkem 8 křížení s frekventovanými odbočkami z třídy Masarykovy.

Jedná se o tato křížení:     1. ČSAD (čerpací stanice)

  1. areál ČSAD
  2. areál Zábojník
  3. areál Konečný Střecha
  4. areál Penny
  5. ulice Lány
  6. ulice Fugnerova

8.  ulice Tyršova

U navrhovaného řešení je mimořádné riziko střetu cyklisty s projíždějícím automobilem, ať už odbočujícím z Masarykovy třídy, nebo na ni vjíždějícím. Cyklostezka takto koncipovaná není „součástí silnice“ a ani  řidiči nemusí být vždy spolehliví v pozornosti vůči cyklistům, (a hlavně vůči živelnějším dětem), kteří nebudou „účastníky silničního provozu“.

Především u dětí a mládeže je toto riziko obrovské, byť budou křížení označena dopravními značkami pro cyklisty (o ukončení cyklotrasy, cyklisto sesedni z kola apod.).

Navrhujeme:

řešit vedení cyklotrasy tak, že bude vedena po stávající, rozšířené, komunikaci- odděleným pruhem. Tím vznikne pás jen pro cyklisty, a cyklista bude zároveň „účastníkem silničního provozu“ s právem přednosti. Obdobně je dopravní situace řešena např.v Břeclavi, v částech Uh. Hradiště apod.

Domníváme se, že z důvodu bezpečnosti musí být tento úsek řešen jinak, než je nyní navržen.

Je zde odlišná situace, než je tomu v úseku Zarazice (přejezd) – Vnorovy: kde jsou jen 2 odbočky z hlavní ulice (Zarazická).

Pokud by byla cyklostezka řešena na okraji silnice, mohl by být chodník pro chodce umístěný tam, kde je lidmi spntánně v současnosti vyšlapaný (u oplocení Sokolovny), terén by byl srovnán, ale ne zásadně snížený, a stromy by zůstaly zachovány.

S navrhovaným kácením stromů nesouhlasíme i v případě realizace chodníku spolu s cyklostezkou. V místě mezi oplocením Sokolovny a řadou stromů je dostatečný prostor. V případě užití maximální šíře je možnost smýcení jednoho stromu pro jednotnou šířku v celé linii.

Vzhledem k tomu, že nesouhlasíme s kácením stromořadí, nesouhlasíme ani s navrženou náhradní výsadbou ovocných dřevin.

Z těchto důvodů podáváme toto odvolání a žádáme, aby rozhodnutí Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování, ze dne 11. 12. 2012,

č.j. MVNM/38497/2012, kterým bylo povoleno kácení 12 kusů stromů podél Sokolovny na pozemku p.č.KN 3624/271 v k.ú. Veselí-Předměstí a navržena náhradní výsadba ovocnými stromy,

bylo zrušeno a žádost o povolení kácení dřevin byla zamítnuta.

S pozdravem,

Mgr. Dana Švehlíková
předsedkyně sdružení

Mohlo by vás zajímat...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *