Odpadkové koše

9. 1. 2017 jsme odeslali na kompetentní místa (na MěÚ odbor majetku a investic, na odbor životního prostředí a na Služby města Veselí) tuto žádost s následujícím textem:

Žádost o instalování odpadkových košů.

Ve Veselí nad Moravou naprosto chybí odpadkové koše v řadových městských zástavbách rodinných domů. Např. dlouhý řádek domů ulice Padělek – Břestek vlastní jediný odpadkový koš v půli ulice Břestek. Souběžné ulice Palackého, Stojanova, Sudomírky, ani ulice Masarykova podél silnice, ani ulice kolmé k těmto, nemají odpadkové koše. Obdobná situace je v ulicích s řadovou zástavbou rodinných domů na ulici Rumunské, Tyršové, Fugnerové.

Tento problém je zvlášť palčivý z pohledu majitelů psů, kterých je ve Veselí spousta, platí poplatky, nosí poctivě pytlíky na odklízení exkrementů, ale tyto není kam odložit. Je málo pravděpodobné, že by majitel psíka nosil pytlík s hovínky hodinu i víc v ruce. Protože obyvatelé těchto ulic nenechávají na ulici ani popelnice, nelze se divit, že psíčkaři nechávají exkrementy ležet (na travnatých záhoncích u chodníku či i na chodníku).

Oblasti centra města a sídlišť jsou na tom lépe, tam jsou odpadkové koše umístěné. I když na sídlišti Chaloupky byly před několika lety umístěné odpadkové koše dokonce s držáky na pytlíky, v krátké době zmizely nejdřív držáky, postupně i dobře polovina košů. Nebyly nahrazeny.

Jde nám o čistotu města a kvalitu života občanů. Majitelé psů své spoluobčany – „ne-psíčkaře“- nechtějí obtěžovat, ale nemají vytvořené podmínky k tomu, aby se to nestávalo.

V jiných městech odpadkové koše existují i mimo centra, např. v Praze jsou v okrajových ulicích odpadkové koše i s papírovými pytlíky snad na každých 50 – 100 metrech.

Věříme, že v zájmu kvality života v našem městě zjednají kompetentní činitelé města nápravu.

Protože mnozí členové našeho spolku jsou také majitelé psů, a chodí své svěřence venčit, máme sami zkušenost s chyběním odpadkových košů a známe i reakce jiných psíčkařů, kteří si na tento fakt stěžují. A bohužel se setkáváme i se stížnostmi „ne-psíčkařů“, kterým neuklizený trus samozřejmě vadí.

Spolek Robinia.

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *