Ořezávání porostu kolem Svodnice

Ořezávání porostu kolem Svodnice

7. 2. 2017 jsme předložili Odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu ve Veselí nad Moravou podnět k prošetření, týkající se ořezu stromů a vyřezávání křoví v porostu kolem toku Svodnice. Jde o pás porostu od 1. po 2.  příční biokoridor mezi Veselím a Blatnicí, na jižním břehu Svodnice. (Viz fotografie – mail z e 7.2.17).

Oblast porostu kolem Svodnice je významným krajinným prvkem jak ve smyslu biokoridoru, tak ve smyslu ochrany otevřené a rovinaté krajiny vůči erozi. Jde o pás vegetace v různé šířce, od 15 m do maximálně 50 m v nejširších krátkých úsecích.

Pole, které s biokoridorem hraničí, je v ploše několika (odhaduji 15? ha). Polní cesta, která v minulosti existovala podél tohoto biokoridoru, dnes neexistuje. Je otázka:“ Proč?“ Takže není ani bezpečnostní důvod, proč ořezat větve stromů směrem k poli,  snad by ani neobstál důvod v „lačnosti po půdě“ – když ořez a vyřezání křoví přidá k mnohahektarovému lánu pole maximálně 2-3 metry?

Ořez dřevin a vyřezání křoví jsem osobně zjistila 5. 2. 17. Jde o naprosto čerstvý zásah. Na poli ve zbytcích sněhu byly vyjeté stopy po vozidle, které umožnilo zásahy i ve větších výškách.

Akci zcela jistě organizoval někdo, kdo má svůj zájem a „prospěch“ z tohoto počinu. Bohužel je málo pravděpodobné, že se aktér dohledá.

Předsedkyně spolku Dana Švehlíková

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *