Borovice v ulici Kollárova

Naše úsilí zabránit podle nás zbytečnému pokácení borovice v ulici Kollárova pokračuje. Tady je náš dopis městu, ze kterého vy – veselská veřejnost – můžete vyčíst současný stav věci:

Městský úřad Veselí nad Moravou
odbor životního prostředí a územního plánování
tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou.
26. 2. 2018

 

Vyjádření nesouhlasu s kácením borovice v místě stavby cyklostezky na ulici Kollárova.

 

Na základě Protokolu o ústním jednání a ohledání ze dne 18. 1. 2018 bylo dohodnuto přizvání odborné osoby k posouzení stavu dřeviny.

Znalecký posudek vyhotovil Ing. Kolařík 9. 2. 2018 (na základě místního šetření z 5. 2. 2018).

 

Za spolek Robinia máme dvě základní výhrady:

 

1. Rozhodnutí MěÚ Veselí n.M. odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 22. 1. 2015:

 “ Bylo dohodnuto kompromisní řešení šířky cyklostezky z pohledu zachování co největšího počtu dřevin. Šířka cyklostezky a chodníku bude 2,5 m“. 

 (Snaha o zachování této unikátní borovice byla významná).

V současném řízení kvůli stavbě cyklostezky je uplatněna šířka 3m, 

tedy Rozhodnutí nebylo respektováno.

 

2. Odborný posudek Ing. Kolaříka hodnotí: 

 

a) fyziologickou vitalitu jako dobrou. „Koruna je kompaktní, bez známek periferního prosychání“.             

 

b) zdravotní stav jako významně zhoršený. Cituji: „V kosterním větvení se nachází defektní typ větvení, které ve vyšším věku stromu vykazuje zvýšenou tendenci ke statickému rozpadu“…“je možné zvažovat umístění cyklostezky nejblíž cce 1,2 m od kmene“…“Jeho perspektiva dožití je značně omezená…“ 

 

Zmíněné umístění stromu v posudku „ovlivněna růstem na okraji skupiny“ (mladých jehličnanů) je dle našeho názoru neadekvátní: stromky byly od dřeviny vzdálené. 

 

Strom je poměrně mladý (dle svědků nepřesahuje věk 40 let), „vyšší věk“ a „perspektiva dožití“ jsou značně časově vzdálené. 

 

Posudek nezhodnotil i jiné významné společenské a ekologické funkce dřeviny, její funkční a estetický význam.

 

I body hodnocení v posudku si dle našeho názoru protiřečí:

 

Definice fyziologické vitality má charakterizovat strom z hlediska jeho fyziologické aktivity a životaschopnosti.

 

Zdravotní stav má vyjadřovat stupeň mechanického oslabení a poškození jedince.

 

Je-li borovice vitální a není uvedené ani v Posudku  její závažné oslabení či poškození, nemůže platit významné zhoršení jejího zdravotního stavu. 

 

Za spolek Robinia

předsedkyně spolku Mgr. Dana Švehlíková.

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *