Bažantnice – naše odvolání proti rozhodnutí Města

Odvolání spolku Robina proti rozhodnutí Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování, které v celém rozsahu souhlasí s navrženým projektem kácení v bažantnici (dle tradice Veselanů „spodní park“).

Odvolání jsme podali 14. září 2018.

Odvoláváme se

1. proti plánovanému rozsahu vykácených dřevin a proti charakteru výběru stromů, určených ke skácení, které obojí je podřízeno nadměrně (!) hlavnímu cíli zásahu, což je „udržení a rozšíření biotopu pro zvlášť chráněné druhy hmyzu“.

Rozsah kácení zahrnuje 2/3 plochy porostu a nejméně 2/3 dřevní hmoty (tj. solitérních vzrostlých stromů + mladých stromků + křovin).

Zastánci řešeného Projektu klamou veřejnost tvrzením, že vykáceny budou stromy „invazivní, nepůvodní, nebezpečné“. Skutečnost je taková, že má být vykácena většina stromů „původních“: např. lípy, javory, olše, jasany ztepilé a jasany úzkolisté, třešně ptačí, vrby, smrky. Většinou při dobrém zdravotním stavu a většinou s dobrou vitalitou. 

Důvodem jejich vykácení je to, že „nejsou významné pro život brouků“ – tudíž z pohledu cíle Projektu „nemají biologickou hodnotu“.

Naopak pro život brouka jsou významné a biologicky hodnotné staré duby a staré jilmy, protože brouci (zvlášť Krasec dubový) k životu potřebují staré, trouchnivějící dřevo těchto druhů. Tyto stromy se ošetří – ořežou, seříznou na torza, až v havarijních případech se skácí. 

Nemáme nic proti broukům. Nemáme nic proti majestátním starým stromům. Ale domníváme se, že se porost dá „revitalizovat“ a udržovat v pořádku šetrnějším způsobem. 

2. Odvolali jsme se v bodu 2 proti průběhu správního řízení, s nedostatečnými, neúplnými a účelově zkreslenými informacemi veřejnosti. (Viz výš). 

Dokonce v posledním čísle Veselských listů (říjen 2018) je uvedena zpráva „V bažantnici spadl další strom“- vzrostlý dub ve špatném stavu…s pohrůžkou škod na majetku…(?) čího majetku?

Zajímavé je, že se v bažantnici mají ponechat právě tyto tlející staré duby, –  významné pro Krasce dubového. Zajímavé je, že při posuzování stavu obory pracovníky Města „nebyly zjištěny mladé duby“ (proto je třeba porost „prosvětlit“ a vysázet 813 podrostků dubů), 

a jak je patrné z dopadů „revitalizace“ zámeckého parku a zámecké zahrady z r. 2012, také v zájmu brouků, zůstaly staré stromy, které se postupně z bezpečnostních důvodů musí kácet, a celý prostor trpí nedostatkem mladých dřevin.

V případě bažantnice má být dost „mladých“, – je ale otázka, jak se jim bude dařit v prosychajícím porostu, za kolik desetiletí vytvoří koruny adekvátní „ekologické újmě“ a za kolik desetiletí – staletí – budou vhodnou potravou pro brouky? 

3. naše námitka je „nerespektování pravděpodobných negativních dopadů navrhované revitalizace na vysychání krajiny“.

Projekt se odvolává na záměr „rekonstruovat bažantnici do podoby „původního lužního lesa s charakterem tvrdé nivy“. Obojí – ze své definice- vyžaduje pravidelné záplavy a čerpání vody do půdy z přírodního vodního toku. Morava je zcela regulovaná, opatřená protipovodňovými hrázemi, dlouhodobě s nízkým stavem vody.  Extrémní sucho trvá 5 let a prognózy do dalších let jsou varovné. Zvlášť pro Jižní Moravu. 

Letos nebyla voda ve Veličce, nebyla voda ve Svodnici, lidem vysychají studny. 

Co udělá s krajinou zásah, který vykácením většiny stromů v dolním parku otevře půdu slunečnímu žáru?

Už letos bylo patrné, že prosychaly koruny těch stromů, které nejsou součástí kompaktního porostu.

 

Usilovali jsme o kompromisní řešení, nikoliv o to, aby se bažantnice nechala bez zásahu.  

Toto bylo ignorováno. 

Priorita pro vedení našeho města zdá se není „brouk“, ale vysoké dotace vázané na takto koncipovaný projekt: čím víc pokácených stromů a nově vysázených, tím víc peněz? 

 

Mohlo by vás zajímat...

4 komentáře

  1. Dobrý den, chci Vám tímto vyjádřit podporu vašeho úsilí. Snad budou slyšet aspoň na ty argumenty ohledně sucha. Hennlichová

  2. Měl jsem jednou jeden zlý sen. Do lesa přišli politici, a zjistili, že na zvířátka, co tam žijí není vidět. Prý se musí území prosvětlit. Tak tam poslali drvoštěpy, a ti pokáceli všechny mladé stromy, aby ty staré měly dost světla, a aby bylo na ty zvířátka dobře vidět. Pak uspořádali hon na všechnu srstnatou, na druhý týden na pernatou, pak ještě vysbírali šneky a pochytali veverky, až bylo v lese ticho. Pak si všimli, že brouci sežrali ty stromy, co zůstaly, a ty že hrozí zřícením. Tak tam pověsili cedule, že se na místa nesmí chodit, a zavolali drvoštěpy znovu. Ti pokáceli zbytek. No a pak konečně změnili územním plán na oblast zástavby a pozemky lukrativní cenou převedli na svoje kamarády. Ti je prodali developerům a investorům, a ti pak zde postavili nové krásné domy, provozovny, podnikatelské budovy a garáže, aby noví podnikatelé měli blízko do praku, a nemuseli se trmácet přes silnici. A pak jsem se vzbudil v hotelu ve Veselí nad Moravou a viděl starostu, jak jde se vyzpovídat do kostela. Rozhřešení dostal, stálo ho to tisíc korun na Chariitu a dvacet Zdávasů.

  3. Vážení, byl jsem se v bažantnici podívat před pár dny, asi 20 let jsem zde totiž nebyl. V úžasu jsem stál před olbřímými duby, vnímal vlhké mikroklima a ptal se sám sebe, jak dlouho ještě bude trvat, než i tuto lokalitu začne ničit vkrádající se plížící sucho. Ten den mi kamarád sdělil, že město a Váš spolek nejsou zajedno v pohledu na navrženou revitalizaci bažantnice. Seznámil jsem se s Vašimi námitkami a dávám Vám ve všem zapravdu. „Revitalizace“ z pera města až příliš připomíná čekání na tučné (dotační?) sousto, čím více nových stromků, tím lepší péče ze strany města, může se někomu zdát. Nezohlednění roky panujícího sucha a zhoršujícího se trendu vysýchání půdy je trestuhodné a dává tušit, že vodohospodářští odborníci nebyli k plánování tohoto způsobu revitalizace přizváni. Až se po vykácení vzrostlých stromů zastiňujících svými korunami území bažantnice naplno ukáže jejich dalekosáhlý význam spočívající právě v minimalizaci půdního výparu, bude už projekt u konce a dotace zaúčtované. Bude třeba „už jen navrhnout“ způsob zavlažování nové výsadby mladých stromků, chytře zpracovaný projekt bude možná zafinancovaný dotačně… Díky za Vaše snahy!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *