Bažantnice – naše odvolání proti rozhodnutí Města

Odvolání spolku Robina proti rozhodnutí Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování, které v celém rozsahu souhlasí s navrženým projektem kácení v bažantnici (dle tradice Veselanů „spodní park“). Odvolání jsme podali 14. září 2018. Odvoláváme se 1. proti plánovanému rozsahu vykácených dřevin a proti charakteru výběru stromů, určených ke skácení, které […]

Pokračovat ve čtení...

„Revitalizace” Bažantnice v Zámeckém parku

Veselané, radujte se! Je tu Revitalizace Bažantnice! Služby města spolu s vedením Městského úřadu ve Veselí nad Moravou připravili projekt „Revitalizace Bažantnice“. Což je tzv. spodní park. Je součástí registrovaného významného krajinného prvku, a spolu se zámeckým parkem a zámeckou zahradou je součástí městské památkové zóny a nemovitou kulturní památkou. Celý komplex parku, včetně divoké […]

Pokračovat ve čtení...

Enviromentální žal

V srpnu 2017 jsem si přečetla v příloze deníku Práva rozhovor s profesorkou Hanou Librovou, bioložkou, socioložkou a environmentalistkou*. Zaujal mě, založila jsem si ho, odložila… Téměř denně se k jeho obsahu musím ale vracet. Denně se totiž setkávám s projevy toho, o čem paní profesorka píše: Enviromentální žal je odborně popsán, je to psychiatrická diagnóza… […] Zahraniční […]

Pokračovat ve čtení...

Borovice v ulici Kollárova

Naše úsilí zabránit podle nás zbytečnému pokácení borovice v ulici Kollárova pokračuje. Tady je náš dopis městu, ze kterého vy – veselská veřejnost – můžete vyčíst současný stav věci: Městský úřad Veselí nad Moravou odbor životního prostředí a územního plánování tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou. 26. 2. 2018   Vyjádření nesouhlasu s kácením borovice […]

Pokračovat ve čtení...

Panský dvůr v několika dějstvích

Těší nás zájem občanů o stromy. Seznámíme vás s „dílčím úspěchem“ spolku Robinia. A zároveň s tím, jak je těžké, někdy až neschůdné, zachránit strom. Veselané znají moruši u Panského dvora. Všimněte si, jak PD vypadal před rekonstrukcí v r. 2012. Zdobily ho 3 kaštany, které byly pokáceny. Moruši se tenkrát podařilo našemu spolku (občanskému sdružení) zachránit. […]

Pokračovat ve čtení...

Ořezávání porostu kolem Svodnice

Ořezávání porostu kolem Svodnice 7. 2. 2017 jsme předložili Odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu ve Veselí nad Moravou podnět k prošetření, týkající se ořezu stromů a vyřezávání křoví v porostu kolem toku Svodnice. Jde o pás porostu od 1. po 2.  příční biokoridor mezi Veselím a Blatnicí, na jižním břehu Svodnice. (Viz […]

Pokračovat ve čtení...

Odpadkové koše

9. 1. 2017 jsme odeslali na kompetentní místa (na MěÚ odbor majetku a investic, na odbor životního prostředí a na Služby města Veselí) tuto žádost s následujícím textem: Žádost o instalování odpadkových košů. Ve Veselí nad Moravou naprosto chybí odpadkové koše v řadových městských zástavbách rodinných domů. Např. dlouhý řádek domů ulice Padělek – Břestek […]

Pokračovat ve čtení...

Cyklostezka u Sokolovny – kácení 12 stromů

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Brno Žerotínovo náměstí 3/5 prostřednictvím Městského úřadu Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování Masarykova 119, Veselí nad Mor.   Odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení 12 kusů stromů na pozemku p.č. KN 3624/271 v k.ú.Veselí-Předměstí Občanské sdružení Robinia, jako účastník daného řízení, se v řádné […]

Pokračovat ve čtení...

Revitalizace zámeckého parku z pohledu občanského sdružení

V roce 2009 vznikl projekt Úpravy vegetační složky zámeckého parku Veselí nad Moravou, 1.etapa. Zpracovatelem projektu se stala firma DHV ČR s.r.o., Sokolovská 100/94 Praha 8, zodpovědný projektant RNDr. Milan Svoboda. Projekt byl zpracován jako součást žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí od Evropských strukturálních fondů. Hodnota revitalizace parku byla dle MěÚ Veselí 8.140.274 Kč. Ve […]

Pokračovat ve čtení...

Proč Robinia a jak vzniklo stejnojmenné občanské sdružení (spolek)?

Zárodek obč. sdružení Robinia ve Veselí nad Moravou vznikl na jaře 2012 šokem. Šokem některých občanů nad vykáceným parkem, odkud zmizelo okolo 380 stromů, většinou zdravých, vzrostlých, užitečných. Víme, že stromový porost musí být obnovován, že staré , nemocné a životu nebezpečné stromy musí ustoupit nové výsadbě. To je koloběh života. K pochopení není ovšem jednorázový, hekticky provedený masakr […]

Pokračovat ve čtení...