Bažantnice – naše odvolání proti rozhodnutí Města

Odvolání spolku Robina proti rozhodnutí Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování, které v celém rozsahu souhlasí s navrženým projektem kácení v bažantnici (dle tradice Veselanů „spodní park“). Odvolání jsme podali 14. září 2018. Odvoláváme se 1. proti plánovanému rozsahu vykácených dřevin a proti charakteru výběru stromů, určených ke skácení, které […]

Pokračovat ve čtení...

„Revitalizace” Bažantnice v Zámeckém parku

Veselané, radujte se! Je tu Revitalizace Bažantnice! Služby města spolu s vedením Městského úřadu ve Veselí nad Moravou připravili projekt „Revitalizace Bažantnice“. Což je tzv. spodní park. Je součástí registrovaného významného krajinného prvku, a spolu se zámeckým parkem a zámeckou zahradou je součástí městské památkové zóny a nemovitou kulturní památkou. Celý komplex parku, včetně divoké […]

Pokračovat ve čtení...

Revitalizace zámeckého parku z pohledu občanského sdružení

V roce 2009 vznikl projekt Úpravy vegetační složky zámeckého parku Veselí nad Moravou, 1.etapa. Zpracovatelem projektu se stala firma DHV ČR s.r.o., Sokolovská 100/94 Praha 8, zodpovědný projektant RNDr. Milan Svoboda. Projekt byl zpracován jako součást žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí od Evropských strukturálních fondů. Hodnota revitalizace parku byla dle MěÚ Veselí 8.140.274 Kč. Ve […]

Pokračovat ve čtení...

Proč Robinia a jak vzniklo stejnojmenné občanské sdružení (spolek)?

Zárodek obč. sdružení Robinia ve Veselí nad Moravou vznikl na jaře 2012 šokem. Šokem některých občanů nad vykáceným parkem, odkud zmizelo okolo 380 stromů, většinou zdravých, vzrostlých, užitečných. Víme, že stromový porost musí být obnovován, že staré , nemocné a životu nebezpečné stromy musí ustoupit nové výsadbě. To je koloběh života. K pochopení není ovšem jednorázový, hekticky provedený masakr […]

Pokračovat ve čtení...