Ořezávání porostu kolem Svodnice

Ořezávání porostu kolem Svodnice 7. 2. 2017 jsme předložili Odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu ve Veselí nad Moravou podnět k prošetření, týkající se ořezu stromů a vyřezávání křoví v porostu kolem toku Svodnice. Jde o pás porostu od 1. po 2.  příční biokoridor mezi Veselím a Blatnicí, na jižním břehu Svodnice. (Viz […]

Pokračovat ve čtení...